تبلیغات
زیبایی های مراغه - هفت چشمه ماه پری
 این چشمه در 7 کیلومتری غرب شهرستان مراغه ودر نزدیکی در روستای زیبای آهق (آفی)قرار دارد