تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای خرما زد مراغه

این روستا در غرب شهرستان مراغه واقع شده وبا روستاهای آهق -حاجی كرد و  همسایه میباشد

 

خرمازد

خرمازد

 

خرمازد

خرمازد