تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای گویجه قلعه علیا

این روستا در زیر قلعه معروف گویجه قلعه واقع  شده است وخیلی روستای باصفایی است

منظره از بالای قلعه  انشاالله شما هم یه سری بزنین ضرر نمیكنین 

روستای گویجه قلعه  مراغه

گویجه قلعه