تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای چای باغی

این مطالب توسط جناب آقای( دکتر علی اذر)   جمع اوری و در وبلاگ اینجانب درج گردیده است

 

Untitled

بچه های روستایی مشغول بازی

Untitled

Untitled

Untitled

شور سو

شور سو

مناظر دره شور سو چایباغی

<<<آبشار یخی>>>

<<<آبشاری در چایباغی>>>