تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای كامل آباد

این روستا در 12 كیلو متری شمال شرقی مراغه واقع شده و 372 هكتار زمین مزروعی دارد

كامل آباد

كامل آباد

كامل آباد

كامل آباد

كامل آباد