تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای قشلاق

این روستا در كنار سد علویان  واقع شده واز چشم انداز زیبایی برخور دار است

قشلاق

Untitled

قشلاق

قشلاق

قشلاق