تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای قلعه خالصه مراغه

این روستا در 8کیلومتری غرب مراغه واقع شده   وکانال ابی که از سد علویان   منشعب و از این روستا می گذرد جان تازه ای به این روستا بخشیده  از جمله محصولات این روستا  گردو . بادام . انگور  . سیب . زرد الو  و..... میباشد .

قلعه خالصه

قلعه خالصه

قلعه خالصه

قلعه خالصه

قلعه خالصه