تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای سرج مراغه

این روستا در 15کیلومتری غرب مراغه واقع شده  وکانال ابی که از سد علویان   منشعب و از این روستا می گذرد جان تازه ای به این روستا بخشیده  از جمله محصولات این روستا  گردو . بادام . انگور  . سیب . زرد الو  و..... میباشد .

کانال آب سرج

 

روستای سرج

سرج=sreg

سرج=sreg

سرج=sreg

سرج=sreg

سرج=sreg

 

سرج=sreg