تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای علمدار مراغه

این روستا در 8 كیلومتری شمال شرقی مراغه واقع شده زمانی این روستا 100 نفر بود ولی الان همه رفتند بجز این 3 نفر

علمدار

علمدار

علمدار

علمدار

واین هم سنكی كه در دیوار مسجد گذاشته شده ونوشته  (ثبت املاك ناحیه 2 مراغه نمره  92)