تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای قراتلو مراغه

این روستا در مسیر جاده سهند نرسیده به روستای كردده میباشد

روستای قرآتلو مراغه

روستای قرآتلو مراغه

روستای قرآتلو مراغه