تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای قاسم خان مراغه

این روستا در شمال شرق مراغه نزدیكی روستای هرق واقع شده

روستای قاسم خان

روستای قاسم خان

روستای قاسم خان

روستای قاسم خان

روستای قاسم خان

امام زاده هاجر در روستا ی قاسم خان طبق گفته اهالی خواهر امامزاده عطاالله چكان میباشد