تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای آغكند ثمرق مراغه

روستای آغكند ثمرق  مراغه در 4 كیلومتری جنوب شرقی مراغه واقع شده است  این روستا ریشه قدیمی دارد بطوریكه اگر به گورستان این روستا بنگری پر از سنگ قبر های نوشته شده قدیمی میباشد  كه بنده عكس قسمتی از این سنك نوشته ها را در پائین همین قسمت گذاشتم  باشد كه مورد استفاده دوستان قرار بگیرد البته این سنك نوشته ها زمانی زیاد بوده  كه بتدریج كم شده و  رو به اتمام است  و هرسال قسمتی از اینها توسط دزدان تاریخ ایران به  یغما میرود 

Untitled

ورودی روستا

Untitled

درخت توت قدیمی كنار قبرستان بیش از 250 سال عمر دارد

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

 

Untitled

Untitled