تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای چهار طاق مراغه

 

این روستا در 18كیلو متری شمال غرب مراغه واقع شده  وبه علت كمبود امكانات در زمستان خالی از سكنه میشود

چهار طاق

چهار طاق